fbpx

Dbanie o koszty powinno stanowić podstawę każdej firmy, nie tylko sklepów e-commerce. Jednak w e-handlu często można spotkać modele biznesowe, w których do wydatków w niektórych obszarach nie przywiązuje się należytej wagi. Co to za obszary? Pakowanie, opakowania i wysyłki. Przyczyną zaniedbań w tym zakresie może być zarówno niewystarczająca wiedza zarządzających sklepami, ale też brak odpowiednich narzędzi do monitorowania kosztów obsługi zamówień.

Czas oszczędzać

W chwili, gdy do drzwi puka spowolnienie gospodarcze i widmo kurczących się zasobów gotówki na rynku, tym większą wagę należy przyłożyć do monitorowania, analizy i optymalizacji kosztów prowadzenia biznesu. Odpowiednia kontrola kosztów w branży e-commerce nabiera teraz szczególnego znaczenia, tym bardziej, że skala sprzedaży rośnie w miarę, jak kupujący przenoszą się do Internetu. Z jednej strony liczba zamówień ulega zwiększeniu, ale jednocześnie wzrasta koszt ich obsługi.

Zysk czy strata?

W e-commerce klient zwykle ponosi koszt dostawy w wysokości mniejszej, niż jej wymiar rzeczywisty. Co więcej – często dostawa jest darmowa. W praktyce oznacza to, że różnice pomiędzy ceną zapłaconą przez kupującego a kosztem poniesionym przez sprzedawcę, sklep pokrywa z marży produktowej. W przypadku darmowej dostawy – marża finansuje całość kosztów logistycznych. Tym bardziej istotne jest, by móc określić rzeczywisty poziom kosztów obsługi poszczególnych zamówień i zbadać, czy sklep zarabia, czy może jednak traci.

Detale, które robią różnicę

Przyjmijmy proste założenie: kupujący płaci 15 złotych za dostawę, a zatem przychód dla sprzedawcy to 12,20 zł netto. Jeżeli kurier kosztuje sklep 10 zł, karton 1,8 zł, a wypełniacze, taśma i wydruk dokumentów do zamówienia składają się na kwotę 0,80 zł, to koszt dostawy (bez kosztów pracy magazyniera i magazynu!) wynosi już 12,60 zł netto. Zatem sprzedawca z własnej marży finansuje całość kosztów magazynowych (opłacenie lokalu oraz wynagrodzenie dla personelu magazynowego) i dodatkowo dokłada 0,40 zł do samej dostawy. W zależności od branży, lokalizacji, formy dostawy oraz liczby obsługiwanych zamówień – całkowity koszt logistyczny obsługi zamówienia paczkowego może się wahać od 10 do nawet 30 zł netto. Jest to wartość, którą w całości lub w dużej części sprzedawca pokrywa z marży.

Sposób na koszty           

Bez odpowiednich narzędzi weryfikacja tego, czy sklep na konkretnych zamówieniach zarabia, czy tez do nich dokłada, jest bardzo trudna, a przy większej skali operacji – praktycznie niemożliwa. W dzisiejszej sytuacji na taką niepewność i ryzyko e-sprzedawcy nie powinni sobie pozwolić. Tutaj z pomocą przychodzi Linker Cloud Fulfillment Platform. Za pomocą tej platformy sklepy e-commerce mogą:

 • definiować w systemie typy i rodzaje opakowań
 • przypisywać przez magazyniera opakowania do pakowanego zamówienia:
  • jeżeli karton ma kod kreskowy – przez zeskanowanie kodu kartonu 
  • jeżeli nie ma – przez zeskanowanie odpowiedniego kodu na stanowisku 
  • w wersji najprostszej – przez wybór opakowania z listy 
 • definiować i przypisywać w formie zryczałtowanej do zamówień takie materiały jak:
  • wypełniacze foliowe
  • wypełniacze papierowe
  • folię stretch
 • rejestrować liczbę wydrukowanych arkuszy (faktury, WZ, formularze itp.) na podstawie zdefiniowanych w systemie wydruków
 • na takiej samej zasadzie rozliczać usługi dodatkowe:
  • inserty
  • opakowania specjalne

W bardziej zaawansowanych wersjach konfiguracji Linker CFP pozwala osiągnąć dużo więcej. Narzędzie może m.in.:

 • sugerować właściwy rozmiar opakowania w oparciu o dane logistyczne produktów wprowadzone do systemu
 • sterować metodą dostawy czy gabarytem w paczkomacie na podstawie opakowania
 • sugerować użycie wypełniaczy dla produktów, które tego wymagają
 • rejestrować czas pracy poświęcony na pakowanie poszczególnych zamówień
 • generować raporty listów przewozowych celem zestawienia ich z kosztami przesyłek kurierskich

Dane na wagę złota

Dane zarejestrowane przez platformę Linker, w połączeniu z informacjami z innych źródeł, pozwalają na sporządzanie raportów zawierających sumę wszystkich kosztów związanych z obsługą poszczególnych zamówień (koszty opakowań, kurierów, a nawet pracy magazynierów). Zestawiając – chociażby w zwykłym arkuszu excel – koszt obsługi zamówienia z przychodem i marżą netto, e-sklepy mogą w prosty sposób ustalać rentowność każdego zamówienia z osobna. Taka wiedza pozwala przystąpić do ewaluacji polityki cenowej i kosztów. Dzięki takim analizom można wprowadzić korekty cenowe dla produktów, gdzie konkurencja na to pozwala. Jeśli nie można zmienić cen produktów, to analizy stanowią asumpt do zmiany polityki kosztowej. Zmiana opakowania, sposobu pakowania, czy tez nawet ilości zużywanego wypełniacza – to wszystko czynniki, które mogą obniżyć koszt logistyczny.

Częścią platformy Linker jest też moduł bilingowy, który obecnie oferuje zestaw podstawowych funkcji rozliczeniowych. Jednocześnie rozwiana jest jego rozbudowana wersja, która pozwoli w przyszłości dokonywać automatycznej kalkulacji wielu pozycji kosztowych związanych z opakowaniami.

Usprawnienie obsługi dużych gabarytów to tylko jedna z wielu korzyści oferowanych przez Linker – Cloud Fulfillment Platform. Ruszyliśmy z promocją #instantlinker dla sklepów e-commerce i operatorów logistycznych 3PL. Wszyscy nowi klienci, którzy do 30 czerwca 2020 r. podpiszą z nami umowę na wdrożenie naszej platformy, otrzymają 50% upustu na opłatę bazową przez okres 6 miesięcy. Dodatkowo, będą oni zwolnieni z opłaty wdrożeniowej, a uruchomienie platformy zamknie się w okresie od 1 do 3 tygodni.

Pin It on Pinterest