fbpx

Funkcje dla ecommerce

Zamknięta sprzedaż to zaproszenie do wyścigu, w którym stawką jest lojalność klienta.

 

Zarezerwuj demo
Cykle synchronizacji

Określasz, jak często przeprowadzasz synchronizację pomiędzy platformą Linker a systemami obsługującymi kanały sprzedaży, czyli jak często pobierane są zamówienia do realizacji oraz to, jak często sklep pobiera stany magazynowe (jeśli pokazujesz dostępność w swoim sklepie). Elastycznie budujesz harmonogramy, możesz zniwelować niepotrzebne obciążenie swojej platformy.

Automatyczna synchronizacja

 Eliminuje wszystkie błędy i opóźnienia spowodowane czynnikiem ludzkim. Bez emaili, list, plików arkuszy kalkulacyjnych, FTP, nikt nie zapomni, nikt nie choruje, itp.  Od momentu przeprowadzenia integracji, to systemy wymieniają informacje w oparciu o zaplanowane harmonogramy, reguły, walidatory, triggery. Nikt nie musi nic wysyłać w plikach, przepisywać, dzwonić.

Przekierowanie zamówienia

Możesz skierować zamówienie do wybranego magazynu np. tylko tam, gdzie wszystkie są wszystkie elementy zamówienia.

Pojedynczy widok wszystkich stanów magazynowych

W jednym, skonsolidowanym widoku posiadasz wgląd w całościowe stany magazynowe (możliwość integracji magazynów wewnętrznych z tymi na zewnątrz). Np. na początku współpracy, jeśli nie chcesz wyprowadzać całości operacji na zewnątrz, możesz zastosować magazyn podręczny oraz magazyn zewnętrzny.

Walidacja

 Pobierane do realizacji są zamówienia o określonym statusie po weryfikacji np. tylko z wypełnionym polem numer telefonu. Zwracane są zamówienia, które nie przeszły weryfikacji. Magazyn może zwrócić zamówienia o statusie ODRZUCONE – możesz dostać monit i łatwo zweryfikować powód odrzucenia – co pozwala proaktywnie zwrócić się do Konsumenta z prośbą o poprawienie danych lub, w przypadku braku towaru, z propozycją innego asortymentu. Do realizacji przejdą tylko zamówienia, które przeszły walidację. Sam możesz budować i określać swoje walidatory.

Blokada ponownego pobrania zamówienia

Mechanizm zabezpiecza przed częstym błędem, przyjęcia po raz kolejny, tego samego zamówienia do realizacji. Pomaga ograniczyć zamieszanie spowodowane przeprocesowaniem zamówienia kilkukrotnie (koszt, czas, zwrot, stany magazynowe).

Moduł Linker WMS

Jeśli nie posiadasz systemu klasy WMS platforma Linker zapewnia własny moduł WMS.

Integracja WMS

Platforma Linker może zintegrować różne magazyny, dzięki czemu możesz połączyć swój magazyn z dowolnym zewnętrznym. 

Integracja systemów

Masz możliwość integracji z systemami biorącymi udział w procesie (WMS, ERP, CRM, itp.). Platforma Linker integruje systemy różnej klasy. Może połączyć wszystkie elementy biorące udział w obsłudze procesu realizacji zamówienia. Po prawidłowym połączeniu z platformą Linker, informacje będą automatycznie przepływały pomiędzy systemami. Odpowiednie informacje popłyną pomiędzy Twoim: CRM, ERP, WMS, systemami fakturowania, systemami partnerów logistycznych itp. itd.  Platforma Linker posiada cały katalog gotowych integracji, dodatkowo oferuje możliwość integracji przez API innych systemów.

Sortowanie

Wsparcie dla single order picking i multi order picking lub obu jednocześnie.

Linker Print

Monitoring zużycia materiałów na stacji pakowania. Rejestrujemy zużycie opakowań, materiałów, czynności, dzięki czemu możesz dokładniej rozliczać się z Magazynem (np. gratisy, próbki).

Stacja pakowania z weryfikacją kompletacji

Nie zamkniesz kompletacji, o ile nie przebiegła prawidłowo, np. brakuje jakiegoś elementu. Platforma Linker zadba, o to żeby nie wyszła ze stacji pakowania paczka skompletowana nieprawidłowo. Nie chodzi tylko o asortyment, ale także o faktury, formularze zwrotu np. darmowe próbki lub insert, który masz zamiar dokładać do paczek. np. w związku z prowadzoną ad hoc sezonową promocją.

Wirtualny kontener

Pozwala zidentyfikować asortyment w konkretnych paczkach. W momencie pakowania system przypisuje asortyment do nośnika. Dzięki czemu wiemy jaki asortyment jest w którym kartonie, palecie – jeśli np. na etapie transportu zaginie jeden z 3 kartonów wchodzących w skład przesyłki – my wiemy, co w nim było.

Dostęp do platformy

Bez względu na to czy prowadzisz własny magazyn, czy korzystasz z usługi partnera zewnętrznego, z Linkerem zawsze masz wgląd w procesy. Możesz nadać różne poziomy dostępu dla różnych osób ze względu na ich role np. Administrator, Magazynier, Konsultant i wiele innych.

Statusy

Funkcja udostępnienia statusów dostawy, zapewnia pełną transparentność – sam sprawdzisz co się aktualnie dzieje z zamówieniami Twoich Konsumentów, lub udostępnisz wgląd Konsumentom.

Zmiany w zamówieniu

Platforma Linker daje duże możliwości zmian w zamówieniach już przyjętych do realizacji. Jeśli pracujesz z zewnętrznym operatorem – razem ustalicie, do którego etapu realizacji zamówienia dajesz możliwość zmiany w procesowanym zamówieniu. Zyskujesz możliwość elastycznego reagowania na zmiany zgłaszane przez Konsumentów.

Katalog przewoźników

Z łatwością skorzystasz z usług przewoźników zintegrowanych na platformie Linker. Przekonasz się o wszystkich zaletach automatyzacji, korzystając z usług przewoźników ze zintegrowanego katalogu.

Nowy przewoźnik

Dajemy możliwość dołączenia kolejnych partnerów logistycznych, np. gdy zdecydujesz się obsługiwać nowe, zagraniczne rynki.

Statusowanie na wszystkich etapach

Statusowanie na wszystkich etapach procesu realizacji operacji.  Dzięki temu możesz wystawić statusy do Biura Obsługi Konsumenta. Wystawiając statusy na zewnątrz możesz zintegrować je do innych aplikacji np. aplikacji mobilnej lub strony sklepu.

Zarządzanie dostępem

Możliwe, że chciałabyś/łbyś wejść do magazynu i sprawdzić jak realizowane Twoje operacje (oddałaś/eś ważną część swojego biznesu na zewnątrz).  Platforma Linker daje możliwość wglądu w realizowane procesy. W zależności od tego jaki poziom uprawnień zdefiniujesz razem ze swoim operatorem logistycznym – tak daleko zajrzeć będziesz mógł. Poziom dostępu do konkretnych informacji może być definiowany dowolnie dla różnych grup lub pojedynczych osób. Można tworzyć filtry i nadawać różny poziom uprawnień.

Awizacja dostawy

Awizacja znacznie ułatwia i przyśpiesza proces dostaw. Będziesz dokładnie wiedział kiedy spodziewać się jakiej partii towaru w magazynie, którego asortymentu, itp. Dostawa nie będzie “niespodzianką” w Twoim magazynie. Magazyn szybciej wprowadzi dostawę na stany magazynowe, łatwiej sprawdzi jej kompletność. Odpowiednie informacje zostaną potwierdzone w zintegrowanych systemach ERP, CMS, WMS, systemach księgowych itp.

Walidacja kompletności informacji

Eliminuje błędy przy dostawie. Sam dokonasz awizacji – dzięki czemu towar szybciej zasili stany magazynowe.

Organizacja procesu zwrotu

Funkcja umożliwia wystawienie Konsumentowi formularza zwrotów, który będzie szczególnym przypadkiem formularza awizacji dostawy. Możesz zwracać Konsumentom statusy realizacji zwrotów (oczekiwanie na przesyłkę, przyjęta, reklamacja rozpatrzona, zwrot pieniędzy itp..), co w dużym stopniu czyni ten proces mniej uciążliwym dla zaangażowanych stron. Dla magazynu zwrot jest zaawizowaną dostawą, np. wiemy kiedy i czego się spodziewać.

Reklamacje

Platforma Linker wspiera proces decyzyjny przy reklamacjach statusowaniem (zwrot pieniędzy, towar do outletu, zwrot na magazyn, itp.).

Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów w oparciu o konfigurowalny silnik reguł logicznych. Kluczowa funkcjonalność platformy Linker. Ważne narzędzie do budowania różnych promocji i event-based marketingu. Pozwala na zrealizowanie wielu rozmaitych scenariuszy.

Monitoring biznesowy

System sprawdza liczbę zamówień w danym statusie, liczbę paczek do spakowania, liczbę spakowanych i wysłanych, itp. W przypadku znacznych odchyleń od średnich wartości alarmuje odpowiednich administratorów.

Monitoring technologiczny

System sprawdza czasy przetwarzania, czasy odpowiedzi innych systemów, itp. w przypadku znacznych odchyleń od średnich wartości alarmuje odpowiednich administratorów.

Konsolidacja zamówień

Konsolidacja zamówień w oparciu o wybrane kryteria. Pozwala skonsolidować wysyłki do jednego Konsumenta. Daje możliwości upsell np. do Konsumenta, który dokonał zakupu, komunikujemy wyjątkową okazję, która może być wysłana tą samą paczką. Klienci B2B mogą otrzymywać zbiorcze paczki np. na koniec dnia. Daje duże możliwości optymalizacji w przypadku rozproszonych magazynów.

Mapa dostaw

 Platforma Linker może zasugerować dostawcę(partnera logistycznego) w oparciu o parametry wysyłki np. do jakiego kraju jest wysyłana, jakie ma wymiary, wagę lub czy zawiera asortyment wymagający szczególnego traktowania.

Optymalizacja dostawy

Optymalizacja czasu/kosztu dostawy. Dzięki tej funkcji możesz skierować zamówienie do wybranego magazynu np. tylko tam, gdzie są wszystkie elementy zamówienia. Posiadając kilka lokalizacji/magazynów możesz optymalizować realizacje dostaw, pod kątem czasu, pod kątem kosztów, w zależności np. od wielkości zamówienia (zamówienia większe od zadanej wartości realizować w pierwszej kolejności, zamówienia Klientów VIP, zamówienia ekspresowe, itp.). Zyskujesz możliwość różnicowania oferty ze względu na opcje dostawy – np. dopłata za przyśpieszoną przesyłkę.

Raportowanie

Platforma Linker umożliwia raportowanie wg. różnych kryteriów: zamknięte zamówienia, zrealizowane przesyłki, i wielu innych. Udostępniamy dashboardy. Platforma Linker może udostępniać dane do różnych zewnętrznych systemów raportowo-analitycznych.

Billing usług

Daje pełną transparentność współpracy na linii ecommerce – magazyn. Pozwala przedstawić pełen wykaz usług i czynności.

Cykle synchronizacji

Określasz jak często przeprowadzasz synchronizację pomiędzy platformą Linker a systemami obsługującymi kanały sprzedaży, czyli jak często pobierane są zamówienia do realizacji oraz jak często sklep pobiera stany magazynowe(jeśli pokazujesz dostępność w swoim sklepie). Elastycznie budujesz harmonogramy, możesz zniwelować niepotrzebne obciążenie swojej platformy.

Automatyczna synchronizacja

 Eliminuje wszystkie błędy i opóźnienia spowodowane czynnikiem ludzkim. Bez emaili, list, plików arkuszy kalkulacyjnych, FTP, nikt nie zapomni, nikt nie choruje, itp.  Od momentu przeprowadzenia integracji, to systemy wymieniają informacje w oparciu o zaplanowane harmonogramy, reguły, walidatory, triggery. Nikt nie musi nic wysyłać w plikach, przepisywać, dzwonić.

Przekierowanie zamówienia

Możesz skierować zamówienie do wybranego magazynu np. tylko tam, gdzie wszystkie są wszystkie elementy zamówienia.

Pojedynczy widok wszystkich stanów magazynowych

W jednym, skonsolidowanym widoku posiadasz wgląd w całościowe stany magazynowe (możliwość integracji magazynów wewnętrznych z tymi na zewnątrz). Np. na początku współpracy, jeśli nie chcesz wyprowadzać całości operacji na zewnątrz, możesz zastosować magazyn podręczny oraz magazyn zewnętrzny.

Walidacja

 Pobierane do realizacji są zamówienia o określonym statusie po weryfikacji np. tylko z wypełnionym polem numer telefonu. Zwracane są zamówienia, które nie przeszły weryfikacji. Magazyn może zwrócić zamówienia o statusie ODRZUCONE – możesz dostać monit i łatwo zweryfikować powód odrzucenia – co pozwala proaktywnie zwrócić się do Konsumenta z prośbą o poprawienie danych lub, w przypadku braku towaru, z propozycją innego asortymentu. Do realizacji przejdą tylko zamówienia, które przeszły walidację. Sam możesz budować i określać swoje walidatory.

Blokada ponownego pobrania zamówienia

Mechanizm zabezpiecza przed częstym błędem, przyjęcia po raz kolejny, tego samego zamówienia do realizacji. Pomaga ograniczyć zamieszanie spowodowane przeprocesowaniem zamówienia kilkukrotnie (koszt, czas, zwrot, stany magazynowe).

Moduł Linker WMS

Jeśli nie posiadasz systemu klasy WMS platforma Linker zapewnia własny moduł WMS.

Integracja WMS

Platforma Linker może zintegrować różne magazyny, dzięki czemu możesz połączyć swój magazyn z dowolnym zewnętrznym. 

Integracja systemów

Masz możliwość integracji z systemami biorącymi udział w procesie (WMS, ERP, CRM, itp.). Platforma Linker integruje systemy różnej klasy. Może połączyć wszystkie elementy biorące udział w obsłudze procesu realizacji zamówienia. Po prawidłowym połączeniu z platformą Linker, informacje będą automatycznie przepływały pomiędzy systemami. Odpowiednie informacje popłyną pomiędzy Twoim: CRM, ERP, WMS, systemami fakturowania, systemami partnerów logistycznych itp. itd.  Platforma Linker posiada cały katalog gotowych integracji, dodatkowo oferuje możliwość integracji przez API innych systemów.

Sortowanie

Wsparcie dla single order picking i multi order picking lub obu jednocześnie.

Linker Print

Monitoring zużycia materiałów na stacji pakowania. Rejestrujemy zużycie opakowań, materiałów, czynności, dzięki czemu możesz dokładniej rozliczać się z Magazynem (np. gratisy, próbki).

Stacja pakowania z weryfikacją kompletacji

Nie zamkniesz kompletacji, o ile nie przebiegła prawidłowo, np. brakuje jakiegoś elementu. Platforma Linker zadba, o to żeby nie wyszła ze stacji pakowania paczka skompletowana nieprawidłowo. Nie chodzi tylko o asortyment, ale także o faktury, formularze zwrotu np. darmowe próbki lub insert, który masz zamiar dokładać do paczek. np. w związku z prowadzoną ad hoc sezonową promocją.

Wirtualny kontener

Pozwala zidentyfikować asortyment w konkretnych paczkach. W momencie pakowania system przypisuje asortyment do nośnika. Dzięki czemu wiemy jaki asortyment jest w którym kartonie, palecie – jeśli np. na etapie transportu zaginie jeden z 3 kartonów wchodzących w skład przesyłki – my wiemy, co w nim było.

Dostęp do platformy

Bez względu na to czy prowadzisz własny magazyn, czy korzystasz z usługi partnera zewnętrznego, z Linkerem zawsze masz wgląd w procesy. Możesz nadać różne poziomy dostępu dla różnych osób ze względu na ich role np. Administrator, Magazynier, Konsultant i wiele innych.

Statusy

Funkcja udostępnienia statusów dostawy, zapewnia pełną transparentność – sam sprawdzisz co się aktualnie dzieje z zamówieniami Twoich Konsumentów, lub udostępnisz wgląd Konsumentom.

Zmiany w zamówieniu

Platforma Linker daje duże możliwości zmian w zamówieniach już przyjętych do realizacji. Jeśli pracujesz z zewnętrznym operatorem – razem ustalicie, do którego etapu realizacji zamówienia dajesz możliwość zmiany w procesowanym zamówieniu. Zyskujesz możliwość elastycznego reagowania na zmiany zgłaszane przez Konsumentów.

Katalog przewoźników

Z łatwością skorzystasz z usług przewoźników zintegrowanych na platformie Linker. Przekonasz się o wszystkich zaletach automatyzacji, korzystając z usług przewoźników ze zintegrowanego katalogu.

Nowy przewoźnik

Dajemy możliwość dołączenia kolejnych partnerów logistycznych, np. gdy zdecydujesz się obsługiwać nowe, zagraniczne rynki.

Statusowanie na wszystkich etapach

Statusowanie na wszystkich etapach procesu realizacji operacji.  Dzięki temu możesz wystawić statusy do Biura Obsługi Konsumenta. Wystawiając statusy na zewnątrz możesz zintegrować je do innych aplikacji np. aplikacji mobilnej lub strony sklepu.

Zarządzanie dostępem

Możliwe, że chciałabyś/łbyś wejść do magazynu i sprawdzić jak realizowane Twoje operacje (oddałaś/eś ważną część swojego biznesu na zewnątrz).  Platforma Linker daje możliwość wglądu w realizowane procesy. W zależności od tego jaki poziom uprawnień zdefiniujesz razem ze swoim operatorem logistycznym – tak daleko zajrzeć będziesz mógł. Poziom dostępu do konkretnych informacji może być definiowany dowolnie dla różnych grup lub pojedynczych osób. Można tworzyć filtry i nadawać różny poziom uprawnień.

Awizacja dostawy

Awizacja znacznie ułatwia i przyśpiesza proces dostaw. Będziesz dokładnie wiedział kiedy spodziewać się jakiej partii towaru w magazynie, którego asortymentu, itp. Dostawa nie będzie “niespodzianką” w Twoim magazynie. Magazyn szybciej wprowadzi dostawę na stany magazynowe, łatwiej sprawdzi jej kompletność. Odpowiednie informacje zostaną potwierdzone w zintegrowanych systemach ERP, CMS, WMS, systemach księgowych itp.

Walidacja kompletności informacji

Eliminuje błędy przy dostawie. Sam dokonasz awizacji – dzięki czemu towar szybciej zasili stany magazynowe.

Organizacja procesu zwrotu

Funkcja umożliwia wystawienie Konsumentowi formularza zwrotów, który będzie szczególnym przypadkiem formularza awizacji dostawy. Możesz zwracać Konsumentom statusy realizacji zwrotów (oczekiwanie na przesyłkę, przyjęta, reklamacja rozpatrzona, zwrot pieniędzy itp..), co w dużym stopniu czyni ten proces mniej uciążliwym dla zaangażowanych stron. Dla magazynu zwrot jest zaawizowaną dostawą, np. wiemy kiedy i czego się spodziewać.

Reklamacje

Platforma Linker wspiera proces decyzyjny przy reklamacjach statusowaniem (zwrot pieniędzy, towar do outletu, zwrot na magazyn, itp.).

Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów w oparciu o konfigurowalny silnik reguł logicznych. Kluczowa funkcjonalność platformy Linker. Ważne narzędzie do budowania różnych promocji i event-based marketingu. Pozwala na zrealizowanie wielu rozmaitych scenariuszy.

Monitoring biznesowy

System sprawdza liczbę zamówień w danym statusie, liczbę paczek do spakowania, liczbę spakowanych i wysłanych, itp. W przypadku znacznych odchyleń od średnich wartości alarmuje odpowiednich administratorów.

Monitoring technologiczny

System sprawdza czasy przetwarzania, czasy odpowiedzi innych systemów, itp. w przypadku znacznych odchyleń od średnich wartości alarmuje odpowiednich administratorów.

Konsolidacja zamówień

Konsolidacja zamówień w oparciu o wybrane kryteria. Pozwala skonsolidować wysyłki do jednego Konsumenta. Daje możliwości upsell np. do Konsumenta, który dokonał zakupu, komunikujemy wyjątkową okazję, która może być wysłana tą samą paczką. Klienci B2B mogą otrzymywać zbiorcze paczki np. na koniec dnia. Daje duże możliwości optymalizacji w przypadku rozproszonych magazynów.

Mapa dostaw

 Platforma Linker może zasugerować dostawcę(partnera logistycznego) w oparciu o parametry wysyłki np. do jakiego kraju jest wysyłana, jakie ma wymiary, wagę lub czy zawiera asortyment wymagający szczególnego traktowania.

Optymalizacja dostawy

Optymalizacja czasu/kosztu dostawy. Dzięki tej funkcji możesz skierować zamówienie do wybranego magazynu np. tylko tam, gdzie są wszystkie elementy zamówienia. Posiadając kilka lokalizacji/magazynów możesz optymalizować realizacje dostaw, pod kątem czasu, pod kątem kosztów, w zależności np. od wielkości zamówienia (zamówienia większe od zadanej wartości realizować w pierwszej kolejności, zamówienia Klientów VIP, zamówienia ekspresowe, itp.). Zyskujesz możliwość różnicowania oferty ze względu na opcje dostawy – np. dopłata za przyśpieszoną przesyłkę.

Raportowanie

Platforma Linker umożliwia raportowanie wg. różnych kryteriów: zamknięte zamówienia, zrealizowane przesyłki, i wielu innych. Udostępniamy dashboardy. Platforma Linker może udostępniać dane do różnych zewnętrznych systemów raportowo-analitycznych.

Billing usług

Daje pełną transparentność współpracy na linii ecommerce – magazyn. Pozwala przedstawić pełen wykaz usług i czynności.

Przekonaj się co możesz usprawnić za pomocą platformy Linker

 

Zarezerwuj demo

Skontaktuj się z nami

Pin It on Pinterest