fbpx

Linker – Cloud Fulfillment Platform to oprogramowanie, które pomaga rozwijać najlepsze firmy ecommerce i operatorów logistycznych. Budujemy zadowolenie Klientów wznosząc obsługę Konsumenta na najwyższy poziom poprzez optymalizację operacji.

 

Zarezerwuj demo
Cykle synchronizacji
Określasz jak często przeprowadzasz synchronizację pomiędzy platformą Linker a systemami obsługującymi kanały sprzedaży, czyli jak często pobierasz zamówienia do realizacji oraz jak często zwracasz do ecommerce stany magazynowe. Elastycznie budujesz harmonogramy pobierania zamówień. 
Automatyczna synchronizacja
Eliminuje wszystkie błędy i opóźnienia spowodowane czynnikiem ludzkim. Bez emaili, list, plików arkuszy kalkulacyjnych, FTP, nikt nie zapomni, nikt nie choruje, itp.  Od momentu przeprowadzenia integracji, to systemy wymieniają informacje w oparciu o zaplanowane harmonogramy, reguły, walidatory, triggery.  Z punktu widzenia ecommerce – nikt nie musi nic wysyłać w plikach, przepisywać, dzwonić. 
Przekierowanie zamówienia
Możesz skierować zamówienie do wybranego magazynu np. tylko tam, gdzie wszystkie są wszystkie elementy zamówienia.
Pojedynczy widok wszystkich stanów magazynowych

Pojedynczy widok wszystkich stanów magazynowych we wszystkich magazynach. Ecommerce w jednym, skonsolidowanym widoku posiada wgląd w całościowe stany magazynowe (możliwość integracji magazynów wewnętrznych Klienta z tymi na zewnątrz) – o ile spięte są platformą Linker. Np. na początku współpracy, jeśli Klient nie chce wyprowadzać całości operacji na zewnątrz, może zastosować magazyn podręczny oraz magazyn zewnętrzny.

Walidacja
Pobierasz zamówienia w określonym statusie po weryfikacji np. tylko z wypełnionym polem numer telefonu. Zwracasz zamówienia, które nie przeszły weryfikacji i prosisz o uzupełnienie. Możesz zwrócić Klientowi zamówienia w statusie ODRZUCONE – Klient może dostać monit i łatwo zweryfikować powód odrzucenia – co pozwala proaktywnie zwrócić się do Konsumenta z prośbą o poprawienie danych lub, w przypadku braku towaru, z propozycją innego asortymentu. Jako operator bierzesz odpowiedzialność tylko za zamówienia, które przeszły walidację. Sam możesz budować i określać swoje walidatory.
Blokada ponownego pobrania zamówienia
Mechanizm zabezpiecza przed częstym błędem przyjęcia po raz kolejny tego samego zamówienia do realizacji. Pomaga ograniczyć zamieszanie spowodowane przeprocesowaniem zamówienia kilkukrotnie (koszt, czas, zwrot, stany magazynowe).
Integracja WMS

Platforma Linker może zintegrować różne magazyny, dzięki czemu możesz zaproponować Klientowi połączenie jego własnego magazynu z Twoim.

Integracja systemów

Masz możliwość integracji z systemami biorącymi udział w procesie (WMS, ERP, CRM, itp.). Platforma Linker integruje systemy różnej klasy. Może połączyć wszystkie elementy biorące udział w obsłudze procesu realizacji zamówienia. Po prawidłowym połączeniu z platformą Linker, informacje będą automatycznie przepływały pomiędzy systemami. Odpowiednie informacje popłyną pomiędzy Twoim: CRM, ERP, WMS, systemami fakturowania, systemami partnerów logistycznych itp. itd.  Platforma Linker posiada cały katalog gotowych integracji, dodatkowo oferuje możliwość integracji przez API innych systemów.

Sortowanie

Wsparcie dla single order picking i multi order picking lub obu jednocześnie.

Linker Print

Monitoring zużycia materiałów na stacji pakowania. Rejestrujemy zużycie opakowań, materiałów, VASów, czynności, dzięki czemu możesz dokładniej rozliczać się z Klientem. Zarządzasz materiałami Klienta (np. gratisy, próbki) i jesteś w stanie je rozliczyć, co do sztuki. 

Stacja pakowania z weryfikacją kompletacji

Nie zamkniesz kompletacji, o ile nie przebiegła prawidłowo, np. brakuje jakiegoś elementu. Platforma Linker zadba, o to żeby nie wyszła ze stacji pakowania paczka skompletowana nieprawidłowo. Nie chodzi tylko o asortyment, ale także o faktury, formularze zwrotu np. darmowe próbki lub insert, który Twój Klient zdecydował się dokładać do paczek. np. w związku z prowadzoną ad hoc sezonową promocją. Ta funkcja platformy Linker pomaga odpowiedzieć na najbardziej wyszukane prośby ze strony Klientów. Na tym etapie, powstają kosztowne błędy, dopóki nie wspiera tego platforma Linker.

Wirtualny nośnik

Pozwala zidentyfikować asortyment w konkretnych paczkach. W momencie pakowania system przypisuje asortyment do nośnika. Dzięki czemu wiemy jaki asortyment jest w którym kartonie, palecie – jeśli np. na etapie transportu zaginie jeden z 3 kartonów wchodzących w skład przesyłki – my wiemy, co w nim było. 

Zarządzanie uprawnieniami
Masz możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników z dostępem do Platformy Linker: wg projektów (różni Klienci tego samego operatora) i wg ról: np. Administrator, Magazynier, Konsultant i wiele innych.
Statusy
Funkcja daje możliwość udostępnienia Klientowi statusów dostawy, zapewnia pełną transparentność – Twoi Klienci sami mogą zobaczyć co się aktualnie dzieje z zamówieniami ich Konsumentów.
Zmiany w zamówieniu
Platforma Linker daje duże możliwości zmian w zamówieniach już przyjętych do realizacji. Jako operator będziesz mógł określić, do którego etapu realizacji zamówienia dajesz możliwość zmiany w procesowanym zamówieniu. Klient (ecommerce) zyskuje możliwość elastycznego reagowania na zmiany zgłaszane przez Konsumentów.
Zintegrowany katalog przewoźników
Z łatwością skorzystasz z usług przewoźników zintegrowanych na platformie Linker. Twoi Klienci mogą korzystać ze wszystkich zalet automatyzacji, gdy korzystają z usług zintegrowanych przewoźników. 
Nowy przewoźnik
Dajemy możliwość dołączenia kolejnych partnerów logistycznych, np. gdy Klient zdecyduje się obsługiwać nowe, zagraniczne rynki.
Statusowanie na wszystkich etapach

Statusowanie na wszystkich etapach procesu realizacji operacji. Dzięki temu możesz wystawić statusy na zewnątrz lub w imieniu Klienta prowadzić jego Biuro Obsługi Konsumenta. Wystawiając statusy na zewnątrz możesz zintegrować je do innych aplikacji np. aplikacji mobilnej, strony sklepu.

Zarządzanie dostępem
Możliwe, że wielu z Twoich Klientów chciałoby wejść do magazynu i sprawdzić jak realizowane są ich operacje. Platforma Linker daje możliwość wglądu w realizowane procesy. W zależności od tego jaki poziom uprawnień zdefiniujesz – tak daleko zajrzeć będzie mógł Twój Klient. Poziom dostępu do konkretnych informacji może być definiowany dowolnie dla różnych grup lub pojedynczych osób. Sam stworzysz filtry i nadajesz odpowiedni poziom uprawnień. 
Awizacja dostawy
Awizacja znacznie ułatwia i przyśpiesza proces dostaw. Będziesz wiedział kiedy spodziewać się jakiej partii, którego asortymentu. Nie zaskoczy Cię żadna dostawa. Szybciej przyjmiesz ją na stany magazynowe, łatwiej sprawdzisz jej kompletność, a wszystko znajdzie odzwierciedlenie we wszystkich zintegrowanych systemach. Odpowiednie informacje zostaną potwierdzone w zintegrowanych systemach ERP, CMS, WMS, systemach księgowych itp.
Walidacja kompletności informacji
Eliminuje błędy przy dostawie. Umożliwia Klientowi samodzielne robienie awizacji – co ogranicza ilość pracy po stronie magazynu.
Organizacja procesu zwrotu
Funkcja umożliwia wystawienie Konsumentowi formularza zwrotów, który będzie szczególnym przypadkiem formularza awizacji dostawy. Możemy zwracać Konsumentom statusy realizacji zwrotów (oczekiwanie na przesyłkę, przyjęta, reklamacja rozpatrzona, zwrot pieniędzy itp..), co w dużym stopniu czyni ten proces mniej uciążliwym dla zaangażowanych stron. Dla magazynu zwrot jest zaawizowaną dostawą, np. wiemy kiedy i czego się spodziewać.
Reklamacje
Platforma Linker wspiera proces decyzyjny przy reklamacjach statusowaniem (zwrot pieniędzy, towar do outletu, zwrot na magazyn, itp.).
Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów w oparciu o konfigurowalny silnik reguł logicznych. Kluczowa funkcjonalność platformy Linker. Ważne narzędzie do budowania różnych promocji i event based marketingu. Pozwala na zrealizowanie wielu rozmaitych scenariuszy.

Monitoring biznesowy
System sprawdza liczbę zamówień w danym statusie, liczbę paczek do spakowania, liczbę spakowanych i wysłanych, itp. W przypadku znacznych odchyleń od średnich wartości alarmuje odpowiednich administratorów.
Monitoring technologiczny
System sprawdza czasy przetwarzania, czasy odpowiedzi innych systemów, itp. w przypadku znacznych odchyleń od średnich wartości alarmuje odpowiednich administratorów.
Konsolidacja zamówień

Konsolidacja zamówień w oparciu o wybrane kryteria. Pozwala skonsolidować wysyłki do jednego Konsumenta. Daje możliwości upsell np. do Konsumenta, który dokonał zakupu, komunikujemy wyjątkową okazję, która może być wysłana tą samą paczką. Klienci B2B mogą otrzymywać zbiorcze paczki np. na koniec dnia. Daje duże możliwości optymalizacji w przypadku rozproszonych magazynów.

Mapa dostaw
Platforma Linker może zasugerować dostawcę w oparciu o parametry wysyłki np. do jakiego kraju jest wysyłana, jakie ma wymiary, wagę lub czy zawiera asortyment wymagający szczególnego traktowania. 
Optymalizacja dostawy

Dzięki tej funkcji możesz skierować zamówienie do wybranego magazynu np. tylko tam, gdzie są wszystkie elementy zamówienia. Posiadając kilka lokalizacji/magazynów możesz optymalizować realizację dostaw, pod kątem czasu, pod kątem kosztów, w zależności np. od wielkości zamówienia (zamówienia większe od zadanej wartości realizować w pierwszej kolejności, zamówienia Klientów VIP, zamówienia ekspresowe, itp.). Ecommerce zyskuje możliwość różnicowania oferty ze względu na opcje dostawy – np. dopłata za przyśpieszoną przesyłkę.

Billing usług
Daje pełną transparentność współpracy na linii Operator – Klient. Pozwala przedstawić pełen wykaz usług i czynności Klientowi. 
Raportowanie
Platforma Linker umożliwia raportowanie wg. różnych kryteriów: zamknięte zamówienia, zrealizowane przesyłki, wg. Klientów i wielu innych. Udostępniamy dashboardy. Platforma Linker może udostępniać dane do różnych zewnętrznych systemów raportowo-analitycznych.
Cykle synchronizacji
Określasz jak często przeprowadzasz synchronizację pomiędzy platformą Linker a systemami obsługującymi kanały sprzedaży, czyli jak często pobierasz zamówienia do realizacji oraz jak często zwracasz do ecommerce stany magazynowe. Elastycznie budujesz harmonogramy pobierania zamówień. 
Automatyczna synchronizacja
Eliminuje wszystkie błędy i opóźnienia spowodowane czynnikiem ludzkim. Bez emaili, list, plików arkuszy kalkulacyjnych, FTP, nikt nie zapomni, nikt nie choruje, itp.  Od momentu przeprowadzenia integracji, to systemy wymieniają informacje w oparciu o zaplanowane harmonogramy, reguły, walidatory, triggery.  Z punktu widzenia ecommerce – nikt nie musi nic wysyłać w plikach, przepisywać, dzwonić. 
Przekierowanie zamówienia
Możesz skierować zamówienie do wybranego magazynu np. tylko tam, gdzie wszystkie są wszystkie elementy zamówienia.
Pojedynczy widok wszystkich stanów magazynowych

Pojedynczy widok wszystkich stanów magazynowych we wszystkich magazynach. Ecommerce w jednym, skonsolidowanym widoku posiada wgląd w całościowe stany magazynowe (możliwość integracji magazynów wewnętrznych Klienta z tymi na zewnątrz) – o ile spięte są platformą Linker. Np. na początku współpracy, jeśli Klient nie chce wyprowadzać całości operacji na zewnątrz, może zastosować magazyn podręczny oraz magazyn zewnętrzny.

Walidacja
Pobierasz zamówienia w określonym statusie po weryfikacji np. tylko z wypełnionym polem numer telefonu. Zwracasz zamówienia, które nie przeszły weryfikacji i prosisz o uzupełnienie. Możesz zwrócić Klientowi zamówienia w statusie ODRZUCONE – Klient może dostać monit i łatwo zweryfikować powód odrzucenia – co pozwala proaktywnie zwrócić się do Konsumenta z prośbą o poprawienie danych lub, w przypadku braku towaru, z propozycją innego asortymentu. Jako operator bierzesz odpowiedzialność tylko za zamówienia, które przeszły walidację. Sam możesz budować i określać swoje walidatory.
Blokada ponownego pobrania zamówienia
Mechanizm zabezpiecza przed częstym błędem przyjęcia po raz kolejny tego samego zamówienia do realizacji. Pomaga ograniczyć zamieszanie spowodowane przeprocesowaniem zamówienia kilkukrotnie (koszt, czas, zwrot, stany magazynowe).
Integracja WMS

Platforma Linker może zintegrować różne magazyny, dzięki czemu możesz zaproponować Klientowi połączenie jego własnego magazynu z Twoim.

Integracja systemów

Masz możliwość integracji z systemami biorącymi udział w procesie (WMS, ERP, CRM, itp.). Platforma Linker integruje systemy różnej klasy. Może połączyć wszystkie elementy biorące udział w obsłudze procesu realizacji zamówienia. Po prawidłowym połączeniu z platformą Linker, informacje będą automatycznie przepływały pomiędzy systemami. Odpowiednie informacje popłyną pomiędzy Twoim: CRM, ERP, WMS, systemami fakturowania, systemami partnerów logistycznych itp. itd.  Platforma Linker posiada cały katalog gotowych integracji, dodatkowo oferuje możliwość integracji przez API innych systemów.

Sortowanie

Wsparcie dla single order picking i multi order picking lub obu jednocześnie.

Linker Print

Monitoring zużycia materiałów na stacji pakowania. Rejestrujemy zużycie opakowań, materiałów, VASów, czynności, dzięki czemu możesz dokładniej rozliczać się z Klientem. Zarządzasz materiałami Klienta (np. gratisy, próbki) i jesteś w stanie je rozliczyć, co do sztuki. 

Stacja pakowania z weryfikacją kompletacji

Nie zamkniesz kompletacji, o ile nie przebiegła prawidłowo, np. brakuje jakiegoś elementu. Platforma Linker zadba, o to żeby nie wyszła ze stacji pakowania paczka skompletowana nieprawidłowo. Nie chodzi tylko o asortyment, ale także o faktury, formularze zwrotu np. darmowe próbki lub insert, który Twój Klient zdecydował się dokładać do paczek. np. w związku z prowadzoną ad hoc sezonową promocją. Ta funkcja platformy Linker pomaga odpowiedzieć na najbardziej wyszukane prośby ze strony Klientów. Na tym etapie, powstają kosztowne błędy, dopóki nie wspiera tego platforma Linker.

Wirtualny nośnik

Pozwala zidentyfikować asortyment w konkretnych paczkach. W momencie pakowania system przypisuje asortyment do nośnika. Dzięki czemu wiemy jaki asortyment jest w którym kartonie, palecie – jeśli np. na etapie transportu zaginie jeden z 3 kartonów wchodzących w skład przesyłki – my wiemy, co w nim było. 

Zarządzanie uprawnieniami
Masz możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników z dostępem do Platformy Linker: wg projektów (różni Klienci tego samego operatora) i wg ról: np. Administrator, Magazynier, Konsultant i wiele innych.
Statusy
Funkcja daje możliwość udostępnienia Klientowi statusów dostawy, zapewnia pełną transparentność – Twoi Klienci sami mogą zobaczyć co się aktualnie dzieje z zamówieniami ich Konsumentów.
Zmiany w zamówieniu
Platforma Linker daje duże możliwości zmian w zamówieniach już przyjętych do realizacji. Jako operator będziesz mógł określić, do którego etapu realizacji zamówienia dajesz możliwość zmiany w procesowanym zamówieniu. Klient (ecommerce) zyskuje możliwość elastycznego reagowania na zmiany zgłaszane przez Konsumentów.
Zintegrowany katalog przewoźników
Z łatwością skorzystasz z usług przewoźników zintegrowanych na platformie Linker. Twoi Klienci mogą korzystać ze wszystkich zalet automatyzacji, gdy korzystają z usług zintegrowanych przewoźników. 
Nowy przewoźnik
Dajemy możliwość dołączenia kolejnych partnerów logistycznych, np. gdy Klient zdecyduje się obsługiwać nowe, zagraniczne rynki.
Statusowanie na wszystkich etapach

Statusowanie na wszystkich etapach procesu realizacji operacji. Dzięki temu możesz wystawić statusy na zewnątrz lub w imieniu Klienta prowadzić jego Biuro Obsługi Konsumenta. Wystawiając statusy na zewnątrz możesz zintegrować je do innych aplikacji np. aplikacji mobilnej, strony sklepu.

Zarządzanie dostępem
Możliwe, że wielu z Twoich Klientów chciałoby wejść do magazynu i sprawdzić jak realizowane są ich operacje. Platforma Linker daje możliwość wglądu w realizowane procesy. W zależności od tego jaki poziom uprawnień zdefiniujesz – tak daleko zajrzeć będzie mógł Twój Klient. Poziom dostępu do konkretnych informacji może być definiowany dowolnie dla różnych grup lub pojedynczych osób. Sam stworzysz filtry i nadajesz odpowiedni poziom uprawnień. 
Awizacja dostawy
Awizacja znacznie ułatwia i przyśpiesza proces dostaw. Będziesz wiedział kiedy spodziewać się jakiej partii, którego asortymentu. Nie zaskoczy Cię żadna dostawa. Szybciej przyjmiesz ją na stany magazynowe, łatwiej sprawdzisz jej kompletność, a wszystko znajdzie odzwierciedlenie we wszystkich zintegrowanych systemach. Odpowiednie informacje zostaną potwierdzone w zintegrowanych systemach ERP, CMS, WMS, systemach księgowych itp.
Walidacja kompletności informacji
Eliminuje błędy przy dostawie. Umożliwia Klientowi samodzielne robienie awizacji – co ogranicza ilość pracy po stronie magazynu.
Organizacja procesu zwrotu
Funkcja umożliwia wystawienie Konsumentowi formularza zwrotów, który będzie szczególnym przypadkiem formularza awizacji dostawy. Możemy zwracać Konsumentom statusy realizacji zwrotów (oczekiwanie na przesyłkę, przyjęta, reklamacja rozpatrzona, zwrot pieniędzy itp..), co w dużym stopniu czyni ten proces mniej uciążliwym dla zaangażowanych stron. Dla magazynu zwrot jest zaawizowaną dostawą, np. wiemy kiedy i czego się spodziewać.
Reklamacje
Platforma Linker wspiera proces decyzyjny przy reklamacjach statusowaniem (zwrot pieniędzy, towar do outletu, zwrot na magazyn, itp.).
Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów w oparciu o konfigurowalny silnik reguł logicznych. Kluczowa funkcjonalność platformy Linker. Ważne narzędzie do budowania różnych promocji i event based marketingu. Pozwala na zrealizowanie wielu rozmaitych scenariuszy.

Monitoring biznesowy
System sprawdza liczbę zamówień w danym statusie, liczbę paczek do spakowania, liczbę spakowanych i wysłanych, itp. W przypadku znacznych odchyleń od średnich wartości alarmuje odpowiednich administratorów.
Monitoring technologiczny
System sprawdza czasy przetwarzania, czasy odpowiedzi innych systemów, itp. w przypadku znacznych odchyleń od średnich wartości alarmuje odpowiednich administratorów.
Konsolidacja zamówień

Konsolidacja zamówień w oparciu o wybrane kryteria. Pozwala skonsolidować wysyłki do jednego Konsumenta. Daje możliwości upsell np. do Konsumenta, który dokonał zakupu, komunikujemy wyjątkową okazję, która może być wysłana tą samą paczką. Klienci B2B mogą otrzymywać zbiorcze paczki np. na koniec dnia. Daje duże możliwości optymalizacji w przypadku rozproszonych magazynów.

Mapa dostaw
Platforma Linker może zasugerować dostawcę w oparciu o parametry wysyłki np. do jakiego kraju jest wysyłana, jakie ma wymiary, wagę lub czy zawiera asortyment wymagający szczególnego traktowania. 
Optymalizacja dostawy

Dzięki tej funkcji możesz skierować zamówienie do wybranego magazynu np. tylko tam, gdzie są wszystkie elementy zamówienia. Posiadając kilka lokalizacji/magazynów możesz optymalizować realizację dostaw, pod kątem czasu, pod kątem kosztów, w zależności np. od wielkości zamówienia (zamówienia większe od zadanej wartości realizować w pierwszej kolejności, zamówienia Klientów VIP, zamówienia ekspresowe, itp.). Ecommerce zyskuje możliwość różnicowania oferty ze względu na opcje dostawy – np. dopłata za przyśpieszoną przesyłkę.

Billing usług
Daje pełną transparentność współpracy na linii Operator – Klient. Pozwala przedstawić pełen wykaz usług i czynności Klientowi. 
Raportowanie
Platforma Linker umożliwia raportowanie wg. różnych kryteriów: zamknięte zamówienia, zrealizowane przesyłki, wg. Klientów i wielu innych. Udostępniamy dashboardy. Platforma Linker może udostępniać dane do różnych zewnętrznych systemów raportowo-analitycznych.

Przekonaj się sam dlaczego już ponad 1000 profesjonalistów logistyki na co dzień korzysta z Linkera.

 

Zarezerwuj demo

Skontaktuj się z nami

Pin It on Pinterest