fbpx

Proces realizacji usług za pomocą platformy Linker

Synchronizacja

Synchronizacja to inicjalny etap procesu realizacji usługi za pomocą platformy Linker. Dokończona przez Konsumenta transakcja przechodzi do etapu realizacji po stronie magazynu. Informacje o zamówieniu przesyłane są z systemów dowolnego typu sklepu do platformy Linker. Na tym etapie zamówienia ze wszystkich obsługiwanych kanałów są pobierane do systemu. Synchronizacja może przebiegać cały czas lub w dowolnie zdefiniowanych przedziałach czasowych i dzieje się w tle. Dzięki automatyzacji procesu synchronizacji żadne zamówienie nie zostanie pominięte, ani żadne nie zostanie pobrane więcej niż jednokrotnie. 

Mechanizmy synchronizacji platformy Linker pozwalają sprostać wygórowanym wymaganiom globalnych platform typu marketplace: Amazon, eBay. 

Weryfikacja

Pobrane zamówienia poddawane są weryfikacji. Przesyłane do realizacji są tylko te zamówienia, które spełniają zdefiniowane warunki (walidatory). Dzięki tym definiowalnym parametrom eliminowane są błędy i pomyłki. Sklep np. nie prześle do realizacji zamówienia, które nie znajduje pokrycia w stanach magazynowych; lub operator nie zacznie procesować zamówienia dopóki nie zostanie prawidłowo wprowadzony numer telefonu/adres dostawy Konsumenta. Dzięki dobrze zdefiniowanemu procesowi weryfikacji na bardzo wczesnym etapie, wykrywane są nieprawidłowości, które wymagają podjęcia akcji, co pozwala ograniczyć liczbę sytuacji spornych z Konsumentem lub na linii sklep – magazyn. Eliminując błędy platforma Linker pozwala zapewnić wysoki poziom obsługi i dotrzymać warunków umowy w ramach założonego budżetu i bez niepotrzebnych dopłat.

Mechanizmy weryfikacji używane w ramach platformy Linker pozwalają  wykryć większość błędów na początkowym etapie realizacji zamówienia. Poprawienie adresu do wysyłki w tym momencie jest dużo łatwiejsze, szybsze i angażuje mniej zasobów niż na późniejszych etapach procesu fulfillmentu np. gdy kurier zapuka do niewłaściwych drzwi lub nie będzie się mógł dodzwonić do Konsumenta.

Możliwość definiowania własnych walidatorów/parametrów tego procesu, pozwala w pełni elastycznie kształtować zasady współpracy pomiędzy sklepem i magazynem.

Dzięki tak realizowanemu procesowi weryfikacji magazyn/operator 3PL może zapewnić dodatkowe usługi sklepom.

Zbieranie i sortowanie

Na tym etapie procesu zweryfikowane i przyjęte zamówienie Konsumenta przechodzi do etapu realizacji w magazynie. Odbywa się kompletacja zamówienia. Odpowiedni asortyment jest zbierany i przygotowywany do pakowania.
Platforma Linker może wspierać zarówno single order picking, multi order picking, jak i obie metody jednocześnie. Zastosowane mechanizmy i narzędzia wspierają personel w wielu obszarach. Platforma oferuje całą paletę udogodnień optymalizujących proces zbierania i sortowania asortymentu. Skanery, alerty (dźwiękowe i wizualne), współpraca z inteligentnymi regałami, grupowanie, wirtualne kontenery – wszystko to pomoże prawidłowo skompletować i zminimalizować liczbę błędów jakimi obarczone są czynności przeprowadzane przez personel. Platforma Linker w pełni integruje się z systemami klasy WMS (link do integracji), tak aby wykorzystać zastosowane systemy i tylko uzupełnić ich funkcjonalność. Klienci bez systemów klasy WMS mogą wykorzystać specjalny moduł:  Linker WMS.

Pakowanie

Platforma Linker znacząco wspiera optymalizację czynności i procesów na etapie pakowania. Integracja ze skanerami i innymi urządzeniami peryferyjnymi stosowanymi na stacji pakowania (repaku) przyśpiesza i ułatwia prawidłowe pakowanie zamówień. Sygnały dźwiękowe lub/i świetlne, ostrzeżenia o błędach, potwierdzenia – wszystko to pomaga unikać błędów przy pakowaniu. Dzięki integracji z wagą masa paczki może być kolejnym kryterium oceny poprawności kompletacji, a jednocześnie dokonywana jest kontrola zgodności z limitami wagowymi partnerów logistycznych. Integracja z kamerami CCTV wraz z możliwością nadania znacznika czasowego rejestrowanemu obrazowi, pozwala szybko i łatwo odnaleźć odpowiedni fragment zapisu np. w przypadku reklamacji. Integracja z innymi systemami, pozwoli dołożyć na etapie pakowania odpowiedni dokument, fakturę lub paragon wydrukowany także na stacji pakowania. Szerokie możliwości personalizacji przesyłki, umożliwiają dokładanie gratisów, prezentów, próbek. Platforma Linker odpowiednim sygnałem zasugeruje, że do konkretnej paczki należy dołożyć odpowiedni dodatek zanim paczka ruszy dalej.
W przypadku zamówień składających się z kilku przesyłek, łatwo i szybko ustalisz jaki asortyment jest w konkretnej przesyłce.   
Na stacji pakowania ściśle monitorowane jest także zużycie materiałów eksploatacyjnych, co może pomóc przy szczegółowych rozliczeniach na linii sklep-magazyn, a także pozwala lepiej zaplanować uzupełnianie zapasów i eliminację zbędnych przestojów.
A gdyby jeden z wielu kartonów nie dojechał do Konsumenta, to też będziesz wiedział, która część zamówienia zaginęła i jaki asortyment był w tym kartonie, ponieważ zarejestrowała to platforma Linker na etapie pakowania.

Śledzenie

Platforma Linker śledzi każde zamówienie i każdy asortyment w dowolnym momencie.
Nigdy już nie będzie problemu z tym, że wiadomo, że asortyment jest, ale nie wiadomo gdzie lub na którym etapie procesu. Stastusowanie pozwala udzielić szczegółowej odpowiedzi Konsumentowi na pytanie „Gdzie jest moje zamówienie?”. Opcje wyszukiwania obejmują standardowe parametry: numeru zamówienia lub/i nazwiska klienta, lub/i adresu wysyłki, lub/i kwoty zamówienia, lub/i godziny złożenia zamówienia, lub inne dowolnie zdefiniowane parametry.
Statusy można integrować z innymi systemami – może sam informujesz Konsumentów poprzez sklep, a może wysyłasz smsy lub emaile tym, którzy się na to zgodzili. Zdecyduj sam i zrób to automatycznie, prosto z platformy Linker bez konieczności angażowania personelu.

Dostawy, zwroty i reklamacje

Platforma Linker usprawnia proces dostaw.
Wprowadzanie asortymentu na magazyn, może być szybkie i łatwe, Dzięki awizacji dostaw i przesyłek, proces wprowadzania asortymentu do sprzedaży może być rekordowo szybki. Magazyn będzie wiedział, zanim przyjdzie dostawa, czego się spodziewać, a jak tylko dostawa zostanie odebrana i potwierdzona – automatycznie zwiększy dostępność asortymentu w sklepie.

Awizacja może także znacząco ułatwić i przyśpieszyć proces zwrotów i reklamacji. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, odpowiednie dokumenty zostaną przygotowane automatycznie i Konsument na przykład otrzyma etykietę do wydruku na paczkę zwrotną – automatycznie, odpowiedni magazyn dostanie awizo i będzie czekał na paczkę od Konsumenta.

Automatyzacja

Platforma Linker została zbudowana, aby wspierać proces realizacji zamówień w sposób optymalny. Tam gdzie to możliwe pomaga obniżyć liczbę błędów. Wykrywa pomyłki na najwcześniejszym możliwym etapie po to, aby zminimalizować ich konsekwencje w kolejnych krokach procesu realizacji zamówienia. Platforma Linker, dzięki swojej architekturze, zapewnia możliwość integracji z systemami wykorzystywanymi w ramach realizowanych procesów. Integrujemy platformę Linker z systemami klasy WMS, ERP, platformami ecommerce, platformami typu marketplace. Zintegrowaliśmy już większość polskich partnerów logistycznych, w miarę potrzeb naszych klientów integrujemy partnerów logistycznych spoza Polski.
Integracja zapewnia możliwość przesyłania danych pomiędzy systemami bezpośrednio, bez udziału personelu. Dzięki automatyzacji platforma Linker eliminuje błędy i opóźnienia.

Otwartość platformy Linker gwarantuje możliwość integracji w obie strony. Linker, nie tylko pobiera informacje z innych systemów, ale także udostępnia dane innym systemom. np. stany magazynowe, statusy, numery przesyłek itp. Może udostępniać informacje wymagane przez globalnych graczy np.: amazon.

Elastyczność platformy daje duże możliwości definiowania własnych reguł, zdarzeń, walidatorów, warunków i procesów. 

Integracja i automatyzacja pozwala zaoszczędzić wiele czasu, eliminując konieczność obsługi wielu systemów (logowania do wielu różnych), kopiowania danych z jednego do drugiego lub szukania informacji. Zastosowanie platformy Linker pozwala uzyskać jeden spójny obraz całego procesu i wszystkich jego elementów składowych. W konsekwencji zadania realizowane są szybciej i bez błędów, co pozwała obniżyć koszty obsługi. 

Intuicyjność platformy Linker pozwala przyśpieszyć proces obsługi i ułatwia korzystanie z narzędzia.

Raportowanie

Platforma Linker umożliwia detaliczne raportowanie według różnych kryteriów w dowolnych okresach. Istnieje katalog skonfigurowanych raportów dotyczących: stanów magazynowych, pobrań, awizacji, przyjęć, kompletacji, zwrotów. Dodatkowo platforma daje możliwość stosowania filtrów lub/i eksportowania danych w popularnych formatach, aby prowadzić poszerzone analizy.

Skontaktuj się z nami

Pin It on Pinterest